Lună: ianuarie 2018


Colorează corect, neieșind din contururile limbii germane

By Cristian,

Cum utilizam corect adjectivele in limba germana

Avem nevoie de adjective pentru a putea zugrăvi în culori atunci când descriem lumea din jur în cuvinte. Dar cum putem integra corect adjectivele limbii germane în vorbire? Despre declinarea adjectivelor, un alt aspect spinos strâns legat de derdiedas, s-a scris și se va mai scrie probabil foarte mult, însă uneori o imagine poate face cât o mie de cuvinte. Mai jos vei găsi dintr-o privire cheia problemei și vei reuși cu puțin exercițiu să ”colorezi” corect, nemaiieșind din contururile limbii germane.

Adjektivdeklination - delcinarea adejectivelor in limba germana

Ce înseamnă declinare?

Declinarea adjectivelor este procedeul prin care se creează acord sau armonie între adjective și substantive în ce privește numărul (singular sau plural), genul gramatical (masculin, neutru, feminin) și cazul (nominativ, acuzativ, dativ). În limba germană, semnele care poartă acest tip de informație sunt cuprinse în matricea redată mai sus cu ■ roșu – este matricea după care se transmută derdiedas la diferitele cazuri.

Despre der-die-das în dativ și acuzativ

Despre cum să te orientezi în der-die-das

În limba română adjectivul se acordă în orice situație în gen, număr și caz cu substantivul pe care îl descriu (determină), dar în limba germană acordul se face doar dacă adjectivul însoțește substantivul. Regula de alipire a adjectivului de substantivele limbii germane este regula sintactică universală a limbii germane:

Cuvintele care descriu sau determină se așează mereu în stânga, anterior cuvintelor pe care le descriu sau determină.

Recunoaștem procedeul de mai sus în următoarele situații:

 • Compunerea substantivelor
 • Compunerea verbelor și dezvoltarea cu complemente a unui verb de bază – cheia construcției corecte a unei propoziții în limba germană
 • Articularea, negația, poziționarea adverbelor și adjectivelor mereu în stânga, anterior cuvintelor pe care le determină

Așadar, atunci când utilizăm adjective, le așezăm în scris sau le rostim înaintea cuvintelor pe care le descriu. Revenind la particularitatea derdiedas-ului german, trebuie să reținem că semnele |r |s |e însoțesc substantivele de la naștere sau adopția lor în limbă. Omisiunea lor, atunci când se face, dă un aspect generic (de generalitate) vorbirii – înseamnă că vorbim despre categorie, nu despre un exemplar anume al acelei categorii. Deîndată ce substantivul este precedat de un articol – al cărui rol este să evidențieze un exemplar particular al categoriei generale – sau de un adjectiv, care de asemenea are rolul de a evidenția printr-o însușire anume un exemplar al categoriei generale, aceste semne |r |s |e (sau corespondentele lor în cazurile acuzativ sau dativ) se manifestă vizibil.

Adjectivul precede substantivul german în două moduri

 • În absența unui articol (declinarea de tip stark)
  În acest caz adjectivul se alipește chiar de semnul care indică genul, numărul și cazul substantivului precedat (unul din simbolurile matricei roșii ■ din imagine) și putem considera că joacă rolul unui articol (determinant).
 • În prezența unui articol (declinarea de tip schwach)
  În acest caz, articolul se alipește cu prioritate de semnul care indică genul, numărul și cazul substantivului precedat.
  Adjectivul ocupă singurul loc care îi permite să preceadă substantivul și anume, între articolul atașat de semn și substantiv. În acest caz adjectivul nu se alipește nemijlocit de substantiv, ci primește unul din semnele |e sau |n, conform matricelor ■ roșie și ■ verde suprapuse (revezi imaginea de mai sus).

Articolul nehotărât – ein

ein nu este altceva decât binecunoscutul numeral eins, care îl pierde pe |s oridecâteori precede un alt cuvânt, tot astfel cum în limba română unu îl pierde pe |u.

eins → ein· Mann

unu → un· bărbat

Atenție: Spre deosebire de limba română, numeralele limbii germane nu se acordă în gen, număr și caz cu substantivele!

un bărbat do|i bărbați do|uă femei
ein Mann zwei Männer zwei Frauen

Acest aspect este esențial pentru a declina corect adejectivul precedat de articolul nehotărât ein sau de articolele posesive, în a căror componență intră ein, atunci când însoțesc substantive de gen masculin sau neutru la nominativ-singular și substantive de gen neutru, acuzativ-singular.

Declinarea adejectivelor in limba germana cu ein si articole posesive.

 • La nominativ singular, masculin și neutru: ein și derivatele sale (negative și posesive) se comportă ca un simplu numeral, fără a atrage semnele care indică genul, numărul și cazul (matricea roșie ■). Adjectivul se combină cu aceste semne, deci avem declinare stark.
 • La acuzativ singular, neutru: ein și derivatele sale (negative și posesive) se comportă ca un simplu numeral, fără a atrage semnele care indică genul, numărul și cazul (matricea roșie ■). Adjectivul se combină cu aceste semne, deci avem declinare stark.
 • La plural, ein nu poate fi folosit (din motive evidente – înseamnă unu), dar kein (compus cu ajutorul lui ein) se comportă la plural ca un articol și atrage semnul de plural |e. Articolele posesive la plural au cuvinte dedicate (pers. I – unser, pers. II – euer, pers. III – ihr), care la rândul lor atrag semnul de plural |e. De remarcat că articolul posesiv de plural al persoanei a III-a este identic cu cel de singular feminin care, la fel, atrage semnul |e. (Femininul singular este pluralul tratat ca entitate!) La plural avem deci declinare schwach pentru adjective.
 • În afara situațiilor descrise mai sus, ein și derivatele atrag obligatoriu semnele roșii (marcarea acuzativului cu |n este obligatorie pentru masculin iar marcarea dativului cu |m este obligatorie atât pentru masculin cât și neutru, iar dativul feminin se marchează cu |r, dativul plural cu |n, și vom avea deci declinarea schwach pentru adjective. 

Declinarea adejectivelor in limba germana cu ein si articole posesive celelate cazuri

Declinarea schwach și compunerea substantivelor

Declinarea adjectivului cu |e și |n în prezența adjectivelor este mai degrabă un procedeu de alipire a adjectivului de substantivul precedat care amintește de compunerea substantivelor.

Dacă avem o categorie, de exemplu |r Saft (rom. sucul), și o specialitate, |e Orange, atunci în substantivul compus, specialitatea (determinantul) va preceda categoria generală (sucul), iar substantivul se va compune exclusiv prin alipirea singularelor celor două:

Orangensaft-Deklination

Orange își pierde identitatea în acest mariaj (maiden name-ul, numele de fată), substantivul compus care rezultă fiind de genul categoriei generale |r Saft. Analizând schema declinării adjectivului în prezența unui articol, observăm că Orange·n·saft este modelul dominant în care se face alipirea adjectivului de substantiv, cu excepția singularului nominativ (toate genurile) și a singularului acuzativ (neutru și feminin), care se compun după modelul carne de porc – Schwein·e·fleisch (s| Schwein + s| Fleisch):

De ce avem și declinarea schwach?

Pentru că este necesară din două puncte de vedere:

 • Fluidizează vorbirea: sunetele liant |e și |n permit trecerea lină între cuvinte. E-ul final al cuvintelor germane este pronunțat ca un sunet schwa – un rest estompat a ceea ce este sunetului ă-românesc. Alipirea lui |n nazal permite succedarea unui număr mare de cuvinte. R-ul final al cuvintelor germane este un r-vocalic, apropiat ca valoare de același sunet schwa, astfel că |e atașat unui adjectiv precedat spre exemplu de un der creează o armonie vocalică.
 • Delimitează adjectivul de substantiv. În componența substantivelor compuse din limba germană intră adesea și adjective. Dintre cele mai notabile, vom prezenta câteva, contrastând deosebirile semantice:
  jung+|e Frau|e Jungfrau

  fecioara

  |e jung|e| Frau

  tânăra (femeie tânără)

  gut+|r Mensch → |r Gutmensch

  omul de bine

  |r gut|e| Mensch

  omul bun

  klein+|s Kind → |s Kleinkind

  copilul mic (1-3 ani)

  |s klein|e| Kind

  copilul (cel) mic (ca vârstă sau statură)

  Observăm că alipirea nemijlocită a adjectivelor de substantiv duce la confuzii semantice cu substantive compuse cu adjective.

Cum ajungi departe la germană cu puțină engleză

By Cristian,

A small step for English, a giant leap for Deutsch

Deoarece engleza și germana sunt înrudite genetic, câteva cunoștințe de bază de limba engleză se pot dovedi foarte utile atunci când trebuie să îți însușești structurile mai provocatoare ale limbii germane. Dacă ai citit deja articolul nostru despre faimoasele, respectiv infamele, der-die-das, vei observa imediat că ele constituie baza pentru a interpreta corect propozițiile limbii germane și pentru a putea transmite la rândul tău exact ceea ce intenționezi să comunici.

Nu puteai să reții der-die-das, dar apoi ai citit asta:

În structura limbii germane există un principiu:

Tot ce nu este împotriva ta, este cu tine.

(ger. Alles, was nicht gegen dich ist, ist mit dir.)

Înțelepciunea acestui principiu ne ajută să alegem corect între acuzativ și dativ. Apropo, prepoziția gegen (rom. contra) chiar ”cere” acuzativul, iar prepoziția mit (rom. cu) dativul. Dacă aceste noțiuni necesită puțină împrospătare sau îți stârnesc chiar amintiri neplăcute de la școală, nicio problemă! Tot ceea ce trebuie să reții este că vom lucra cu seturi deosebite de articole, der-die-das vor migra în alte forme, după cum urmează:

DATIV NOMINATIV ACUZATIV
masculin m ⇐   r   ⇒ n
neutru ⇐   s   ⇒ s
feminin r ⇐   e   ⇒ e
plural n ⇐   e   ⇒ e

 

Înspăimântător? Și când te gândeai că der-die-das erau deja prea mult! Totuși, la o privire mai atentă, trebuie să observi unele tipare.

În primul rând, faptul că das și die (feminin și plural) rămân neschimbate în acuzativ și că doar der se transmută în den.

Uitându-ne pe coloana dativului, observăm că atât der cât și das se transmută în dem, iar die (feminin) se transmută în der. Oare unde ai mai întâlnit aceste semne? În limba engleză, la pronumele personale:

DATIV NOMINATIV ACUZATIV
masculin hi|m ⇐   he  ⇒ hi|m
neutru it ⇐    it   ⇒ it
feminin he|r ⇐ she ⇒ he|r
plural them they them

 

Limba engleză le folosește nediferențiat, atât pentru a spune lui, respectiv ei, lor, cât și pentru a spune pe el, pe ea, pe ei.

I’ll give him / her a call. O să-i dau (lui / ei) un telefon.
I’ll call him / her. O să îl / o sun (pe el / pe ea).

 

De ce ai voie să asociezi articolele de dativ ale limbii germane cu pronumele personale ale limbii engleze de același caz? Pentru că ele sunt înrudite genetic cu pronumele de dativ ale limbii germane și păstrează aceleași semnale cheie care ne indică dativul ( |m |r).

him turning into ihm

her turning into ihr

Aceleași cuvinte, doar că au suferit o inversiune minoră.

Acum, că am realizat că avem mai puține lucruri de memorat decât părea la prima vedere, cum știm când folosim un set de articole și când pe celălalt? Să revenim la principiul despre care vorbeam la început:

 1. Dacă persoane, obiecte ori locuri sunt potrivnice acțiunii propoziției, ele stau în acuzativ.

 2. Dacă persoane, obiecte ori locuri nu sunt potrivnice acțiunii propoziției, ele stau în dativ.

Ce înseamnă potrivnic?

Înseamnă că acțiunea subiectului propoziției se îndreaptă împotriva altor persoane, lucruri sau, ca particularitate notabilă a germanei, locuri!

Cu alte cuvinte, dacă am o acțiune direcționabilă asupra cuiva sau ceva sau a unui loc, acele cuvinte vor trece în cazul acuzativ și vom lucra cu setul de articole { de|n, di|e, da|s }. Astfel:

Copilul îl iubește pe tatăl său. ⇔ Das Kind liebt seine|n Vater. (Tatăl este ținta iubirii copilului.)

Tatăl cumpără o minge. ⇔ Der Vater kauft eine|n Ball. (Mingea este cea cumpărată de tată.)

Tatăl și copilul merg în parc. ⇔  Der Vater und das Kind gehen in de|n Park. (Parcul este ținta deplasării tatălui și copilului.)

Ce înseamnă ne-potrivnic?

Înseamnă că persoana, obiectul sau locul nu sunt vizate, că nu asupra lor se îndreaptă acțiunea subiectului propoziției.

Tatăl îi cumpără copilului o minge. ⇔ Der Vater kauft de|m Kind eine|n Ball. (În ce privește acțiunea de a cumpăra, mingea este cea cumpărată, copilul doar este beneficiarul.)

Tatăl îi cumpără fiicei o revistă. ⇔ Der Vater kauft de|r Tochter ein|e Zeitschrift.

Copilul se joacă cu mingea în parc. ⇔ Das Kind spielt mit de|m Ball i|m Park. (Mingea este complice sau unealtă în această activitate, parcul este circumstanță / împrejurare a jocului copilului.)

Pentru a determina ce caz este cazul să folosim, ajunge de fapt să stabilim acest unic lucru:

Avem de a face cu o țintă a unei acțiuni, sau nu?

Dativul este cazul limbii germane pe care, în raport cu acest criteriu, îl putem redenumi drept „Altele„. Putem conchide că în mod normal complementele circumstanțiale de timp și de loc sunt în germană de facto în dativ, cu condiția să nu indicăm asupra lor – să nu le acuzăm. Dacă le indicăm acuzator cu degetul arătător, atunci ele trec în acuzativ:

Left index finger Index finger down Right index finger
letzte|n Sonntag diese|n Sonntag nächste|n Sonntag
letzt|e Woche dies|e Woche nächst|e Woche
letzte|s Jahr diese|s Jahr nächste|s Jahr

7 lucruri pe care le-am aflat învățând 7 limbi străine

By Iulia,

Învață o limbă străină în 2018!Una din cinci persoane vrea să învețe din 2018 o limbă străină. Una dintre ele sunt chiar eu. De curând, la final de 2017, am decis să mă apuc de învățat a șaptea limbă străină.

Ce am învățat din experiența celorlalte șase limbi străine?

 • Poți atinge un nivel bun de cunoaștere a unei limbi străine chiar dacă ai început să o înveți ca adult.

  În ciuda prejudecății răspândite mai ales în România, învățarea unei limbi străine la nivel aproape nativ este perfect posibilă și mai târziu. Pe două dintre limbi, germana și engleza, le-am început foarte devreme. Croată am început să învăț în primul an de facultate, patru ani mai târziu nu exista nicio diferență în a utiliza cu aceeași încredere fiecare dintre cele trei limbi.

 • Parcursul învățarii unei limbi noi este sinusoidal

  Procesul în sine este marcat de foarte multe emoții și sentimente contradictorii. De la entuziasmul inițial de la nivelul A1.1, ajungi destul de repede la nedumerire și chiar deznădejde la A1.2. La final de A1 și început de A2 ne recăpătăm încrederea în sine, dar realizăm că nu avem încă un nivel care să ne permită să ne exprimăm cu dezinvoltură. Uitându-ne în urmă, la început de B1 realizăm deodată cât de departe am ajuns și apucăm să ne bucurăm de reușită, ca apoi să fim compleșiți brusc de o avalanșă de vocabular și de texte care solicită intens tot ceea ce se prespunea că am fi acumulat anterior. Dacă ne mobilizăm și rezistăm tentației de a ne lăsa cuprinși de letargie în zona unui confort aparent, vom atinge nivelul B2, unde ne așteaptă alte provocări. Suntem însă deja pregătiți mult mai bine să le facem față.

 • Ai nevoie de un profesor care cunoaște foarte bine Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi Străine și îl pune strategic în aplicare.

  La una dintre limbi m-am zbătut ani buni să depășesc nivelul mediu. Nu pot spune că am reușit. Sunt adesea întrebată, dacă greaca – desprea greacă este vorba – este mai greu de învățat decât celelalte limbi pe care le vorbesc. Tind să cred că da, dar analizând, cred că este și o problemă de strategie. Am avut mulți profesori și multe interacțiuni, dar n-am beneficiat niciodată de un curs cu adevărat pentru începători și nici de continuitate. Majoritatea orelor au abordat elemente care depășeau cadrul adecvat de dificultate – termeni de teorie literară sau arhitectură, limbaj de specialitate, în contextul în care nu puteam încă nici măcar numi obiecte și activități comune. A fost foarte multă gramatică fără aplicabilitate imediată și fără exercițiu. Ar fi minunat dacă ar fi realizabilă acea formulă ca în binecunoscuta piesă Abba: Mother says I was a dancer before I could walk, She says I began to sing long before I could talk, dar în practică, a nu sări etapele este vital!

 • Constanța este aproape sinonimă cu reușita

  În ciuda tuturor zvonurilor despre învățarea unei limbi străine peste noapte, procesul este unul de durată, un maraton și nicidecum un sprint. Este important să-ți dozezi eforturile și să parcurgi corect fiecare etapă. Este adevărat că rezultate frumoase pot fi obținute și în doar câteva luni de studiu zilnic, prin imersiune lingvistică, dar nivelul odată atins, trebuie consolidat prin exersare regulată atât în situații de comunicare live cât și în cadrul unui training formal.
  Prezența la ore este crucială – și sunt perfect conștientă că trăim într-o lume agitată cu multe presiuni și deadline-uri. Dar, dacă învățarea unei limbi străine este undeva sus pe lista ta de priorități, ar trebui să nu ratezi cursuri. Pentru majoritatea dintre noi, este singurul loc unde putem vorbi efectiv în limba străină și putem interacțion controlat și adaptat nivelului. Având în vedere caracterul practic foarte pronunțat al cursurilor, absența nu poate fi compensată doar cu activități pasive (exerciții în scris, vizionarea unui film, utilizarea platformelor de blended learning sau lectură).
  La început de master, mi-am propus să fiu prezentă la absolut toate orele de curs, fără excepție. După această experiență, pot să afirm cu multă convingere că, deși orele de practica limbii au fost mult mai puține ca în facultate, am făcut progrese mult mai mari mulțumită continuității.
  Dacă tot ești la curs, fii prezent! Prezența fizică nu este suficientă, este important să fii implicat, să interacționezi cu trainerul și colegii tăi, reciclând conștient elementele învățate anterior și să le integrezi pe cele noi. Odată ce responsabilitățile au crescut, mi-a fost clar că nu prea mai aveam timpul de dinainte să rescriu notițe, să fac fișe și tabele, să fac multe exerciții. Relația mea cu limba respectivă se consuma într-o mare proporție în cadrul acelor ore de curs. Am compensat prin participare activă la curs, fără distrageri sau moment de deconectare mentală.
  Teme – odiosul cuvânt nu este obligatoriu într-un program de training, dar îți poate reduce aproape la jumătate durata procesului de învățare. Și mai există un secret – zece minute zilnic sunt mult mai eficiente față de un weekend întreg înainte de o evaluare. Dacă nu găsești motivația necesară să revezi materialele de la curs și în timpul liber, schimbă macazul – analizează ce te-ar putea determina să nu rupi cu totul contactul cu limba. Găsește activități care îți fac plăcere, expunerea este foarte importantă.
  Cu fiecare limbă, devine mai ușor.
  La o ședință la care am participat de curând în calitate de părinte, profesoara de limbi străine ne-a întrebat cât a durat ca cei mici să învețe româna și ne-a sugerat că vor avea nevoie de aceeași perioadă de timp să învețe o limbă străină. Ei bine, nu, nu chiar… având deja deprinderea limbii materne, toate abilitățile necesare învățării unei alte limbi sunt deja dezvoltate. Pronunția, articularea, ascultarea pasivă și activă, repetiția sunt deja instinctive. În cazul limbii materne, a durat destul de mult să ni le formăm, pornind cu totul de la zero. Cu siguranță, limba străină va suferi mult în comparație cu limba maternă în ceea ce privește corectitudinea și acuratețea, dar timpul de învățare va fi mai scurt. Gradual, cu fiecare limbă străină învățată, procesul de învățare se va scurta, experiența anterioară ne va propulsa.

 • Te vei descoperi, te vei transforma și te vei dezvolta

  O limbă străină te constrânge să fii deschis, flexibil și organizat. Empatizez cu cei de nivel începător, este într-adevăr o sarcină foarte solicitantă să începi să te exprimi în limba țintă, să formulezi idei și opinii cu structuri și cuvinte care sunt inițial doar o îngrămădire de litere într-o carte. Însă, exersând acest proces, se dezvoltă multe alet abilități. Este dovedit științific că bilingvii sunt mai adaptabili, astfel multitaskingul le este mai ușor. Alături de asta, viteza de reacție și de luare de decizii în diferite contexte este mult mai mare.
  În urmă cu un an eram împreună cu familia și căutam într-o librărie din Belgrad mai multe titluri de beletristică pentru o lucrare. A durat mai bine de jumătate de oră, fiind nevoită să dau mai multe detalii pentru fiecare titlu. Angajata, extrem de amabilă, a reușit să le găsească pe toate, dar la final îmi spuse ezitant:
  ”Doamnă, este foarte frumos că citiți și nu vreți să pierdeți legătura cu valorile naționale, dar puteați să vă învățați și copilul sârbă, chiar dacă locuiți în străinătate.”
  O întâmplare aparent banală, dar când mă gândesc că nu cu mulți ani în urmă eram în același oraș, căutând  un manual de începători, faptul că am reuși să fiu confundată cu un nativ a reușit să îmi mărească încrederea în sine. De aceea cred cu tărie că putem învăța orice, dacă există motivație.
  Un proverb ceh s-ar traduce cam așa ”Învață o limbă nouă și primești un nou suflet.” Una dintre cele mai dezbătute teme din ultimul deceniu este legată de schimbarea personalității în funcție de limba în care comunici. Deși nu există concluzii foarte clare, este oarecum firesc ca exprimarea în spiritul altei limbi să ne oblige să folosim expresii și structuri specifice, păstrând sensul, dar nu și forma. Așadar ajungem să gândim diferit, ne planificăm diferit exprimarea, iar gândind diferit, avem și o altfel de atitudine.

 • Probabil nu vei ajunge unde ți-ai dorit inițial, dar oportunitățile te vor găsi acolo unde ești.

  Majoritatea adulților se apucă de o limbă străină cu intenția de a promova în carieră. Este un motiv întemeiat și suficient de puternic. Mulți reușesc să-și îndeplinească obiectivul, dar există și situații în care promovăm sau ajungem să lucrăm în domenii care nu presupun deloc utilizarea limbii străine. Este și cazul meu, oarecum firesc, trei dintre limbile pe care le vorbesc nu le folosesc niciodată în activitatea mea profesională. Din afară, se pune firesc întrebarea: ”Așa… și de cei ai învățat atunci? La ce altceva îți folosește?” Dincolo de avantajele pe care le-am enumerat mai sus, trebuie să subliniez că, deși nu folosesc efectiv cele trei limbi străine, toate au reușit să mă ajute indirect. Pentru cursurile de limba română, expații din multinaționale preferă un trainer care le cunoaște limba maternă și diferențele dintre aceasta și română, reușind să anticipeze eventualele dificultăți. Poate că nu este cel mai convingător exemplu, dar foști cursanți îmi relatează situații similare – la interviu, managerii din spațiul german au considerat un plus faptul că discuțiile s-au desfășurat în limba lor maternă și nu în engleză.

 • Este un proces care nu se va încheia niciodată

  Chiar dacă ai încheiat propriu-zis cursurile sau ai reușit să obții o certificare internațională, te vei confrunta constant cu situații noi. Fiecare experiență și interacțiune îți va demonstra că mereu este ceva nou de învățat. Desigur, acest lucrur poate să fie foarte demotivant la început, dar odată ce ai reușit să avansezi și limba străină s-a instalat confortabil în universul tău personal și profesional, te bucuri că există un domeniu în care ai învățat foarte mult, te-ai implicat, dar nu poate fi contaminat de plictiseală și rutină. Cum o limbă este mult mai mult decât un simplu instrument, există foarte multe lucruri de descoperit și la nivel cultural, lucruri care altfel ți-ar fi rămas pe veci inaccesibile.

De ce o iau de la capăt a șaptea oară?

În primul rând, pentru că știu că nu este imposibil. Și pentru că primești garantat mult mai mult decât investești, aproape imposibil de cuantificat. Poate cel mai mare atuu ca trainer este că am trecut și eu prin acest proces de mai multe ori. Fiind și cursantă în același timp, mi-a fost mult mai ușor să înțeleg dificultățile pe care le întâmpină cei cărora le predau. Oamenii sunt desigur destul de diferiți, dar experiențele cu fiecare limbă au fost și ele diferite, astfel sunt mult mai pregătită să anticip problemele și să setez obiective realiste.