Audit lingvistic

Auditul lingvistic este unul din principalele noastre domenii de expertiză și un instrument de analiză esențial pentru departamentul de resurse umane al fiecărei companii angajate în procesul de recrutare cât și în elaborarea strategiei de dezvoltare a angajaților.

Am dezvoltat un sistem precis de evaluare a competențelor lingvistice, care oferă o încadrare conform CEFR, dar fără a ne limita la cele șase nivele generale. Pentru o eficientizare a costurilor, încadrăm și pe subnivele, astfel încât să eliminăm redundanța din programul de training, iar recruiterul să poată diferenția mai exact atunci când se impune departajarea candidaților pe criterii de competență lingvistică.

Rezultatele eronate pe care le-ar putea furniza o evaluare superficială au capacitatea de a afecta negativ ăe termen lung performanțele companiei. Pentru un nivel mai înalt al preciziei evaluării, am înlocuit clasicul sistem grilă, care se bazează strict pe recunoaștere și care oferă rezultate superficiale, cu un sistem bazat pe rezolvare de sarcini.

Personalizare

Evaluare scrisă

Evaluare orală

Generarea rezultatelor

Elaborarea programului

Raport final

  1. Evaluarea este realizată personalizat, axată pe obiectivele companiei.
  2. Evaluarea scrisă este facilitată pe platforma noastră online.
  3. Evaluarea orală are ca principală caracteristică flexibilitatea, fiind disponibilă atât în varianta față-în-față cât și telefonic.
  4. Generăm rezultatele în termen de 24 de ore de la finalizarea ambelor evaluări.
  5. Raportul final al evaluării cuprinde centralizarea rezultatelor și elaborarea unei fișe individuale pentru fiecare candidat, care va cuprinde un feed-back constructiv, util în egală măsură companiei și candidatului.
  6. Elaborăm un program de training pornind de la rezultatele generate de evaluare.
Trimite-ne o solicitare!