Iernează cu o limbă străină

În așteptarea următoarei vacanțe,
perfecționează-te într-o limbă străină sau învață una nouă!

Beyond Beach and Cloudy Waves

A beach is a landform along the coast of an ocean or sea, or the edge of a lake or river. Beaches typically occur in areas along the coast where wave or current action deposits and reworks sediments.