Oferim cursuri limbi straine companiilor multinaționale și firmelor locale pentru dezvoltarea competențelor de comunicare fluentă în principalele limbi de circulație internațională. Prin cursurile noastre personalizate și structurate în funcție de specificul companiei dar și de particularitățile individuale ale cursanților, garantăm randamentul investiției. Cunoașterea unei limbi straine facilitează accesul la piețe noi și o comunicare mai apropiată cu partenerii de afaceri, care pot fi întâmpinați astfel pe propriul lor teren cultural.

Formate cursuri limbi straine companii - limba germana si limba engleza

Promovăm trainingul la sediul cursanților noștri pentru a putea oferi o experiență cât mai imersivă.

Testare inițială gratuită

Testarea inițială are două componente, scrisă și orală. Pe lângă clasica testare de tip grilă, partea scrisă sondează și aptitudinea de înțelegere a mesajelor scrise și capacitatea de exprimare în scris. Pentru evaluarea orală organizăm, în funcție de disponibilitatea firmei, interviuri față-în-față sau telefonice. Metodele de testare complexe garantează un rezultat precis al evaluării nivelului de competență lingvistică, făcând posibilă încadrarea pe subniveluri de tipul B1.1, B1.2. Beneficiile directe pentru companie sunt un randament mai mare al investiției și indici de performanță mai exacți ai programului de training lingvistic.

Evaluarea nevoilor și stabilirea obiectivelor

Pe baza unei evaluări precise putem stabili obiectivele și conținutul cursului. Personalizarea cursului urmărește armonizarea cu planul de dezvoltare al companiei și cu obiectivele cursanților, în parametri CEFR și ai specificului certificărilor de limbă recunoscute internațional.

Cursuri limbi straine corporatii

Prezentare - Exersare - Producție

Conceperea unui program

În funcție de obiectivele stabilite, determinăm frecvența și programul orar de comun-acord cu participanții. Oferim, în funcție de numărul de participanți și ai programului de studiu următoarele formate de curs:

 • Cursuri individuale
 • Cursuri semi-individuale (2 participanți)
 • Cursuri de grup restrâns (3 - 6 participanți)
 • Cursuri de grup extins
 • Cursuri COMPACT, cu program fix, 2-3 întâlniri săptămânal
 • Cursuri PREMIUM, cu program flexibil și frecvență intermitentă
 • Cursuri IMERSIUNE
Cursuri limbi straine firme Cursuri limbi straine recapitulare

Recapitulare și consolidare

Livrarea cursurilor

Începem prin a prezenta preliminar programul și conținutul cursului, însoțite de predarea-recepția materialului de curs. Fiecare ședință de curs are un conținut echilibrat, structurat în câte o parte de prezentare, exersare și producție, format ce va include structuri esențiale de gramatică, vocabular, materiale scrise, suport audio/video, fișe de lucru, jocuri interactive și de roluri și nu în ultimul rând discuție liberă. Construim în etape, prin suprapunerea și consolidarea cunoștințelor. Odată ce ele au fost prezentate, rămân de actualitate pe tot parcursul cursului.

Cursuri limbi straine companii Cursuri limbi straine prezentare

Testare și promovare

Testare intermediară și finală

Testările noastre emulează formatul certificărilor internaționale, servind drept un bun antrenament în vederea obținerii acestora.

Livrarea rezultatelor, feedback final, continuitate

Livrăm rezultatele finale și analizăm oportunitatea continuării cursurilor. Emitem certificate de promovare a cursurilor.

Atuurile cursurilor Umlaut

 • Încadrăm responsabil și precis
 • Folosim metode interactive și materiale de ultimă actualitate în armonie cu criteriile CEFR
 • Evaluăm și oferim feedback constructiv
 • Oferim suport pentru a creea un mediu de dezvoltare pe cont propriu în afara sferei cursului
 • Maximizăm expunerea la limba țintă
 • Empatizăm, comunicăm și motivăm

Trimite-ne o solicitare!