Lună: februarie 2018


Nu puteai să reții der-die-das, dar apoi ai citit asta:

By Cristian,

”Rău a fost cu der-die-das…” – Nu trebuie să devină și experiența ta! În ”lupta” cu limba germană, Umlaut îți pune la îndemână atât aliați cât și axe călăuzitoare pentru a te ajuta să iei în stăpânire acest aspect distinctiv al limbii germane, pe cât de mic, pe atât de esențial pentru progresul tău. La fiecare nivel de competență atins, te poți ajuta de câte o metodă în plus pentru a învăța eficient și a permanentiza cunoștințele tale despre articole.

În primul rând, trebuie să înțelegi la ce te uiți când vezi der-die-das. Este de fapt vorba de două elemente care compun fiecare dintre cele trei cuvinte. Partea de articol hotărât d| care se leagă de câte un semn care indică genul, numărul și cazul substantivelor pe care le preced.

|r – genul masculin singular

|s – genul neutru singular

|e – genul feminin singular, respectiv pluralul

Articolul hotărât german d nu este altceva decât th-ul din limba engleză, acolo unde genurile au fost abandonate, astfel că, singurul articol hotărât este the, ca în exemplele

germană engleză română
de|r Mann the man bărbat|ul
da|s Kind the child copil|ul
di|e Frau the woman femei|a
di|e Leute the people lume|a

Fiecare cuvânt primește la intarea lui în vocabular, fie prin ”naștere”, fie prin ”adopție”, unul dintre semnele |r |s |e, care îl vor însoți în diverse situații și fără excepție în dicționare. Dar care sunt principiile care guvernează sistemul german de alocare al genurilor? Umlaut îți propune opt principii și tehnici facile pentru a descâlci acest aspect provocator al limbii germane, pe care le poți parcurge pe rând sau direct, prin click:

  1. Genul implicit este genul masculin

  2. Genul și sexul natural coincid în anumite cazuri

  3. Progenitura și diminutivele sunt de genul neutru

  4. Substantivele compuse moștenesc genul substantivului de bază

  5. Constelații tematice formate din triplete de der-die-das

  6. Metoda corelativă chinestezică

  7. Criterii gramaticale

  8. Certitudine cu tabelul sufixelor

Să le dezvoltăm pe rând.

1. Genul implicit este genul masculin.

Aceasta înseamnă practic că, în momente de dubiu extrem, mai ales ca începător, șansele să greșești sunt mai mici, dacă alegi pur și simplu articolul hotărât der și nu die, așa cum sunt tentați să facă mulți începători. Spre exemplu, marea majoritate a băuturilor sunt de gen masculin:

|r Kaffee |s Wasser |e Milch
|r Tee |s Bier |e Cola
|r Wein
|r Saft
|r Schnaps
|r Wodka

Mai multe despre semnificația genului masculin.

2. Genul și sexul natural coincid în anumite cazuri

Dacă un cuvânt desemnează o persoană sau un animal, făcând distincția între sexe, atunci și numai atunci putem corela genurile gramaticale în acest fel:

|r Vater |r Bulle/Stier |r Hahn r Hengst
progenitura |s Kind |s Kalb |s Küken s Fohlen
|e Mutter |e Kuh |e Henne e Stute

Gradele de rudenie se împart pe criteriul sexului natural fără excepție între |r (masculin) și |e (feminin) singular, respectiv substantive colective defective de singular:

colectiv: |e Eltern (părinți) |e Geschwister (frați/surori)
masculin: |r Vater |r Sohn
feminin: |e Mutter |e Tochter

Ocupațiile sunt de gen masculin, semnul |r desemnând agentul, și se derivează prin circumscrierea unui domeniu de activitate sau a rădăcinii verbale cu r| … |er. Citește mai multe despre acest procedeu de derivare.

Musik |r Musik|er
spielen (a juca) |r Spiel|er

Deși în acest fel nu sunt implicit excluse persoanele de sex feminin care practică aceste ocupații, pentru a face distincția explicită între sexe, genul feminin se obține prin adaosul sufixului |in.

|r Musik|er |e Musik|er|in
|r Spiel|er |e Spiel|er|in

Trebuie reținut faptul că genul gramatical nu este o consecință a segregării sexual-biologice. Cu toate acestea, putem extrage din exemplele de mai sus un principiu valid:

3. Progenitura și diminutivele sunt de genul neutru

Recunoaștem diminutivele după sufixele |chen și |lein, identice ca valoare. Câteva diminutive notabile ale limbii germane sunt printre altele:

origine (ro) diminutiv (ro)
e Magd (en. maid) fată s Mä*d|chen fată/fetiță
r Hahn cocoș s Hähn|chen pui
e Frau doamnă s Fräu|lein domnișoară
e Frau doamnă s Frau|chen stăpânăde animale
r Herr domn s Herr|chen stăpânde animale

4. Substantivele compuse moștenesc genul substantivului de bază

Acest lucru înseamnă că, odată stăpân pe vocabularul de bază, toate celelalte probleme cu genul se vor rezolva de la sine, având în vedere ponderea importantă a substantivelor compuse în vocabularul limbii germane.
Obținerea derivatelor unor categorii de bază se obține în limba germană prin așezarea în stânga, înaintea substantivului de bază, a unui element distinctiv (prepoziție, adverb, adjectiv, rădăcină verbală). Atunci când în fața substantivului se pune un alt substantiv, substantivul astfel compus moștenește genul ultimului substantiv, deci din capătul din dreapta. Astfel:

dacă avem categoria |r Stuhl și vrem să îi adăugăm distincția |s Büro, procedăm după cum urmează:

|s Büro + |r Stuhl ⇒ |r Büro|stuhl

5. Constelații tematice formate din triplete der-die-das

Poți reține mai ușor articolele, dacă identifici niște analogii funcționale într-un context tematic specific; de exemplu, familia nucleară și anexele ei:

|r Mann |e Frau
|s Kind |s Haus |s Auto

Tacâmurile, |s Besteck:

|r Löffel |e Gabel |s Messer


Unități de timp:

|r Tag |r Monat
|e Woche |e Nacht |e Woche
|s Wochenende |s Jahr

6. Metoda corelativă chinestezică

Este bine știut faptul că reținem mai ușor lucruri care apelează la mai multe simțuri simultan (chinestezie). Ca atare, într-o varietate de cazuri, putem să identificăm o cale de a ne reprezenta lucrurile spațial, în imagini, făcând niște corelații utile. Spre exemplu, câteva piese de mobilier în raport cu amplasarea lor în spațiul unei camere:

Metoda corelativa chinestezica

Bringing method to madness


Observăm, de pildă, că multe din piesele de mobilier care stau pe podea – |r Boden – sunt la rândul lor de gen masculin: |r Tisch (masa), |r Stuhl (scaunul), |r Schrank (dulapul), |r Sessel (fotoliul), |r Teppich (covorul).

Lucrurile care țin de tavan (|e Decke) sau de perete (|e Wand) sunt la rândul lor de gen feminin. Astfel, |e Lampe, |e Tür.

Obiectele „suspendate” pe perete, tabloul (|s Bild), fereastra (|s Fenster) și raftul/rafturile (|s Regal).

7. În fine, criteriile gramaticale

Din păcate, aceste criterii nu sunt imediat accesibile începătorului. Este necesară atât acumularea unui vocabular destul de însemnat, cât și o anumită experiență ca vorbitor, pentru a putea înțelege pe deplin adevărul despre genul gramatical. Dată fiind întinderea explicațiilor necesare, vom aloca un spațiu aparte acestui criteriu într-o serie de postări următoare. Pentru moment, ne vom rezuma la a spune că, în ce privește familia lexicală a unui verb, putem privi substantivele derivate de la acesta ca pe niște ipostaze. Ipostazele verbului corespund pe de o parte părților de propoziție (subiect, complement direct) dar și aspectului discret sau continuu al acțiunii, așa cum este cazul și în limba engleză.

Astfel, majoritatea substantivelor obținute direct din rădăcina verbală fără derivare cu sufixe, sunt de gen masculin, dacă descriu aspectul discret al acțiunii, adică limitată în timp și spațiu, numărabilă și tangibilă. Iată câteva exemple:

a arunca werfen |r Wurf aruncarea (numărabilă)
a sta stehen |r Stand starea
a curge fließen |r Fluss curentul
a trage ziehen |r Zug trenul
a săruta küssen |r Kuss sărutul

Dimpotrivă, dacă este vorba despre aspectul continuu al acțiunii descrise de verb, atunci vom avea un substantiv abstract, de gen feminin.

a munci arbeiten |e Arbeit|t munca
a călători fahren |e Fahr|t călătoria
a găti kochen |e Küch|e bucătăria
a învăța (pe alții) lehren |e Lehr|e învățătura
a iubi lieben |e Lieb|e iubirea

De remarcat sufixele specifice genului feminin |t și |e. Sufixul |e este de asemenea semnul pluralului, astfel că am putea aproxima adevăratul înțeles al acestor cuvinte interpretându-le ca pe niște substantive colective: bucătăria=de-ale gătitului, învățătura=de-ale învățatului, iubirea=de-ale iubitului etc. Alte sufixe care exprimă colective sunt |schaft (|e Mann|schaft, rom. echipa), |heit (|e Gesund|heit, rom. sănătatea) și |keit (|e Einsam|keit, singurătatea)

De multe ori aspectul continuu este redat printr-un sufix ce se aseamănă izbitor cu sufixul infinitivului lung al limbii engleze, |ing – sufixul german |ung.

a locui wohnen |e Wohn|ung locuința (locuirea)
a exersa üben |e Üb|ung exercițiul (exersarea)

Sunt mai rare substantivele de gen neutru derivate fără sufixe din verbe identificabile în limba modernă, de multe ori verbul modern fiind, din contră, derivat din substantivul neutru, de exemplu frühstücken ⇐ s Frühstück. Cu toate acestea, substantivele neutre reprezintă rezultatele unei acțiuni (s Ergebnis), ansambluri sau complexe în legătură cu un verb sau pur și simplu obiecte inerte prin excelență: s Ding, s Zeug, s Produkt etc.

Din categoria ansamblurilor sau complexelor, avem o serie de substantive formate cu prefixul Ge| urmat de o rădăcină verbală sau substantivală la care se adaugă (sau nu) sufixe. Astfel:

a construi bauen |s Ge|bäu|de construcție (clădire)
a împacheta packen |s Ge|päck bagajul
a vedea sehen |s Ge|sicht fața (fr. visage)
a simți fühlen |s Ge|fühl sentimentul
a bea trinken |s Ge|tränk băutura
a vorbi sprechen |s Ge|spräch conversația

Există câteva paradoxuri interesante pentru vorbitorul străin, având în vedere că același mod de construcție dă și substantive de gen masculin:

a gândi denken |r Ge|danke gândul
a mirosi riechen |r Ge|ruch mirosul
a gusta schmecken |r Ge|schmack gustul

În plus, orice verb poate fi substantivizat la genul neutru, exprimând faptul de a face respectiva acțiune:

a înota schwimmen |s Schwimmen înotatul
a fuma rauchen |s Rauchen fumatul
a cânta singen |s Singen cântatul

Ce concluzii putem trage de aici pentru a putea aplica o regulă empirică în utilizarea limbii germane:

 1. Sufixul |er corect recunoscut ne indică genul masculin. Acest sufix face parte dintr-un grup de trei sufixe (|er |el |en), care la rândul lor identifică substantive masculine, dar și faminine sau neutre.
 2. Sufixele |ung, |heit, |keit, |ei, |ie ș.a. ne indică cu certitudine genul feminin. (Vezi tabelul de mai jos.)
 3. Sufixul |e ne indică într-o mare măsură genul feminin, sufix ce marchează și pluralul, dar poate însoți și o mulțime de cuvinte de gen masculin sau neutru.
 4. Putem memora articolele cu ajutorul unor analogii utile, chiar dacă fără o bază științifică.
 5. Pe măsură ce acumulăm vocabular și experiență, ne putem folosi de avantajul cuvintelor compuse, ale căror genuri le stăpânim deja și, la un nivel mai avansat, de regulile care guvernează familiile lexicale dominate de un verb.


Și nu în ultimul rând, te poți bucura și de o măsură sporită de certitudine cu…

8. Tabelul sufixelor

Articol Sufixe
der Musik|er1 Liefer|ant Stud|ent Tepp|ich 

Früh|ling Real|ismus Real|ist Direkt|or

das Mäd|chen Fräu|lein Doku|ment Eigen|tum2 

Zentr|um 

die Alli|anz Intellig|enz Poliz|ei Energ|ie Frei|heit 

Müdig|keit Eigen|schaft Heil|ung Freund|in 

Fabr|ik Institut|ion3 National|ität Diktat|ur4 

Biblio|thek Just|iz

Atenție la următoarele excepții;

|e Butt|er, |e Leit|er, |e Mutt|er, |s Fenster

|r Irr|tum, r Reich|tum

3|s Stad|ion

Originally posted 2017-12-18 19:40:06.

Te poți bucura de vorbire fluentă la fiecare nivel

By Iulia,

Obiectivul Umlaut - Vorbeste fluent inca de la inceput!

Exprimarea exclusiv în limba străină trebuie să fie obiectivul fiecărui program de training. Este, de asemenea, extrem de solicitant. De ce?

 • Pentru că toate celelalte abilități i se subordonează
 • Pentru că totul se desfășoară în timp real
 • Presupune, pe lângă cunoașterea unor noțiuni elementare de vocabular, un grad foarte ridicat de concentrare și autocontrol (mai ales la început)

Majoritatea avem o poveste care nu are un final tocmai fericit în ceea ce privește limbile străine. Vestea bună este că, dacă avem motivația necesară și urmăm o strategie diferită, putem vorbi fluent încă de la început, iar cu timpul, pe măsură ce acumulăm experiență, totul devine mai ușor. Garantat!

 

Acestea sunt sfaturile noastre:

 1. Fii deschis!

  Permite trainerului să utilizeze exclusiv limba străină. Înțelegem că poate fi dificil, chiar extenuant, mai ales ca începător absolut, dar discursul este cu siguranță adaptat și ai nevoie de expunere maximă la limba străină pe care dorești să o înveți.

 2. Propune-ți să utilizezi exclusiv limba străină, fără să te abați de la această regulă.

  Acest obiectiv presupune foarte mult autocontrol, dar fluența ta se va îmbunătăți vizibil într-un timp foarte scurt.

 3. Dacă ești începător absolut, te numeri printre norocoși:

  Poți aborda procesul corect de însușire a limbii încă de la început! Ai avut în partea de prezentare propoziții scurte sau mesaje audio simple? Însușește-ți informația, atât ceea ce presupune structuri, cât și vocabular. Îndrăznește! O simplă repetare a acestor structuri într-o scurtă prezentare sau un joc de rol te va ajuta să reții mult mai mult decât minute bune de recapitulare a vocabularului sau recitire a textelor de acasă.

  Ai învățat câțiva ani o limbă străină la școală, înțelegi texte destul de complexe, dar nu te poți exprima?

  Transformă experiența în principalul tău atu, pornește cu mesaje scurte și simple. Abordează teme uzuale și cuvinte pe care le poți pronunța. Construiește cu prezentul. Doar prin exercițiu poți căpăta fluență.

 4. Rezistă tentației de a traduce structuri din limba română.

  Cel mai adesea, aceleași lucruri se exprimă cu totul altfel în limba străină. Încearcă să-ți însușești structurile ca atare, iar dacă ele diferă foarte mult de limba română, utilizează-le des până devin reflex.

 5. Dacă ai un nivel începător-intermediar, nu încerca să te exprimi foarte complicat.

  Este imposibil să redai mesajul ca în limba maternă. Când exersezi vorbirea, nu este chiar momentul ideal pentru a învăța cuvinte noi; cel mai important este să valorifici vocabularul și structurile pe care le cunoști deja.

 6. Este esențial să ai materiale și o strategie adaptate cadrului european comun de referință pentru limbi.

  Nu este necesar să cunoști zeci de cuvinte despre o anumită temă pentru a o aborda, acest lucru devine copleșitor. Trebuie doar să utilizezi eficient vocabularul corespunzător nivelului.

 7. Nu te rușina și nu refuza posibilitatea de a te juca.

  Principalul avantaj pe care îl au copiii în fața adulților atunci când învață o limbă străină, este faptul că ei posedă disponibilitatea de a experimenta. Nu există prejudecăți și rețineri. Dacă reușești să redevii copil în momentele când te exprimi în limba străină, totul va fi mult mai ușor.

 8. Bucură-te!

  Este esențial să conștientizezi progresul făcut și lucrurile noi învățate. Secretul învățării unei limbi, dincolo de strategii și motivație, este legat de sentimentul împlinirii și nerăbdării de a o vorbi cu plăcere cu fiecare ocazie.

 9. Nu înceta niciodată să înveți.

  Acest sfat este adresat cursanților de nivel B1-B2 care pot să abordeze cu ușurință o varietate de teme. Pentru o bună utilizare a unei limbi străine însă, este esențial să acumulăm constant, să integram conștient în discursul nostru noile cuvinte și structuri învățate la curs – și să nu ne mulțumim cu puțin.

 10. Vorbește limba străină și în afara sălii de curs!

  Indiferent cât de intimidant și dificil poate părea, este esențial să ieși din zona de confort. Doar utilizând constant în cât mai multe contexte diferite și cu cât mai multe persoane ceea ce înveți, poți deveni un vorbitor bun!

Originally posted 2017-12-10 21:31:48.

Ponturi Umlaut pentru a citi și înțelege eficient

By Iulia,

Ce citim în afara orelor de curs?

Ce citim în afara orelor de curs?

Această abilitate pasivă este un exercițiu care solicită în principal cunoștințele de vocabular, dar și de înțelegere a structurilor din text. Un exercițiu tipic se axează pe două abilități, de obicei în această ordine:

 

Pentru a profita cât mai mult de pe urma acestui tip de activitate, este important să ții cont de următoarea strategie:

 1. Înainte de a citi
  – revizuiește cuvintele principale de la lecția respectivă
  – încearcă să intuiești despre ce ar putea fi vorba
 2. În timpul parcurgerii textului
  – subliniază cuvintele necunoscute
  – nu te speria, dacă unele propoziții nu le înțelegi deloc; este posibil să se clarifice odată ce ai imaginea de ansamblu sau chiar la propozițiile următoare
  – evită traducerile; pentru foarte multe cuvinte sau noțiuni este posibil să nu existe corespondent în limba română
 3. După parcurgerea textului
  – nu ezita să ceri un răgaz pentru a reciti pasajele care ți s-au părut dificile
  – încearcă să extragi ideile principale
  – notează structuri și expresii care ți se pare relevante

Nouă nu prea ne place pasivitatea și montonia și de aceea transformăm această activitate într-una activă. Este esențial să lucrăm cu noile cuvinte, să ni le însușim, de aceea comentăm și dezbatem ideile din texte.

Ce citim în afara orelor de curs?

 1. Easy-readers – Leichte Lektüre este un mod excepțional de a te relaxa exersând o limbă străină. Dacă ai terminat nivelul A1, poți deja să te bucuri de această resursă minunată – sunt scurte și formatul este mic, astfel că le poți lua cu tine oriunde, chiar și în metrou. Cel mai important este să nu alegi la întâmplare; caută mai întâi mai multe cărți care indică nivelul pe care l-ai atins (este marcat de obicei în colțul de jos pe prima pagină – A1, A2, B1 etc.) și, dintre acestea, alege titlul care ți se pare mai interesant. Ca bonus, îți stau la dispoziție exerciții de înțelegere a textului și răspunsuri la finalul cărții.
 2. Cu toții avem hobby-uri sau subiecte care ne interesează în mod deosebit. Dacă ai un nivel mediu (A2+), poți deja să abordezi texte mai complexe, legate de lucrurile care te interesează, pentru că ești deja familiarizat cu subiectul și poți deduce foarte multe cuvinte din context.
 3. Manualele moderne au texte suplimentare pe care nu putem să le parcurgem întotdeauna la curs. Ele sunt accesibile, fiind practic o recapitulare a vocabularului și structurilor asimilate anterior – și sunt interesante! Cel mai adesea abordează curiozități culturale și interviuri.
 4. Abonează-te și urmărește pe rețele de socializare pagini în limba țintă. Asigură-te că în mediul virtual ai contact constant cu limba pe care dorești să înveți, fie chiar și un contact superficial. Dacă nivelul nu îți permite încă să citești articole, poți căuta pagini care postează imagini însoțite de texte scurte, citate cunoscute sau glume.

Originally posted 2017-11-30 08:20:39.

Cum pot fi cea mai bună versiune a mea la o testare limbi straine?

By Iulia,

Cea mai buna versiune a ta la o testare limbi straine

Când comunicăm în română, reflectăm foarte rar la modul cum vorbim (ce timpuri verbale și ce cazuri folosim, dacă utilizăm arhaisme sau neologisme, dacă ne exprimăm variat). Atunci când avem însă doar cîteva module de studiu la activ și contact limitat cu o limbă străină, este esențial să reflectăm la ce resurse avem la dispoziție și cum le putem utiliza cât mai eficient în comunicare.

Cum putem să fim cea mai bună versiune a noastră la un audit lingvistic?

În primul rând, este esențial să ne setăm obiective constructive.

Obiectivul tău ar trebui să fie o încadrare corectă, iar de aceea trebuie să tratezi această etapă cu seninătate, dar și cu seriozitate.

Pentru că auditul lingvistic este până la urmă o testare și acest cuvânt este rar asociat cu sentimente pozitive, am identificat două abordări frecvente:

Candidații sunt over-achievers

Acest tip de candidat dorește să obțină o încadrare excepțională, preluând discursuri de pe internet și incluzând în răspunsuri cuvinte copiate pe ultima sută de metri din dicționar. Deși este greu, un număr semnificativ reușesc să mențină aparența unui nivel excepțional de limbă pe toată perioada interviului și sunt supraevaluați. Acest lucru le poate crea doar neplăceri pe termen lung. Și formulez întrebarea:

Dacă auditul lingvistic vizează obținerea unui loc de muncă, chiar îți dorești să te confrunți în fiecare zi cu sarcini cărora încă nu ești suficient de pregătit să le faci față?

În cazul auditului ce vizează pregătirea unui training:

Îți dorești să sari etape și să abordezi materiale care nu ți se adresează?

Dacă ai reuști să escalezi un nivel sau mai rău, două, este foarte posibil să îți compromiți șansele de progres. Pentru că îmbunătățirea nivelului nu înseamnă doar acumularea de vocabular.

Candidații doresc să depășească cât mai repede momentul

Alt obiectiv greșit este dorința de a depăși cât mai repede momentul. Foarte mulți cred că o evaluare scurtă este de dorit. Din experiență pot spune că o evaluare scurtă este și una superficială, iar un rezultat grești (care cel mai adesea este o subevaluare în cazul evaluărilor scurte) nu îl influențează pe evaluator în niciun fel. Dar pentru tine poate avea multe repercusiuni negative. Dacă este vorba de o evaluare pentru angajare, cel mai probabil nu vei primi postul, iar dacă este o evaluare pentru încadrarea într-o grupă, vei frecventa un curs care nu îți va aduce un plus de valoare, iar motivația ta va scădea. Este în interesul tău să prelungești discuția, să demonstrezi ce cunoștințe ai.

Așadar, obiectivul tău ar trebui să fie o încadrare corectă, iar de aceea trebuie să tratezi această etapă cu seninătate, dar și cu seriozitate. Nu încerca să vii cu discursuri scrise în prealabil, dar nici nu încerca să privești interviul ca pe o formalitate de care trebuie să te achiți cât mai rapid.

Înainte de interviu, încearcă să ai cât mai mult contact cu limba străină. Evident, asta nu înseamnă că dacă ai încheiat modulul A1 sau A2 este momentul să te uiți la filme fără subtitrare sau să cauți furibund articole care îți depășesc cu mult nivelul. Când spun contact, mă refer la consolidare. Așadar, dacă ai mai mult timp la dispoziție, poți face o recapitulare a lecțiilor din manual (majoritatea manualelor au la fiecare lecție un rezumat al vocabularului relevant și ale structurilor gramaticale). Dacă ești ușor în criză de timp, poți lua CD-ul din manual sau din caietul de exerciții pentru a-l asculta în mașină sau în metrou, în drumul spre locul de muncă. Foarte mult ajută și dialogurile imaginare, încearcă să îți creezi diverse scenarii și să formulezi răspunsuri. Dacă ești singur în birou sau acasă, este chiar mai bine să le spui cu voce tare. (Fii liniștit/ă, nu o să spunem nimănui!) Dacă ai prieteni sau colegi (ideal ar fi să fie colegi de la curs) cu care poți exersa, roagă-i să te ajute.

Odată sunat, încearcă pe cât posibil să nu amâni convorbirea. Dacă evaluatorul are doar un contact inițial și îți solicită să propui o zi și o oră, este ideal; dar dacă acesta îți solicită să susții evaluarea, este de preferat să nu amâni. Spontaneitatea este un mare plus!

Despre toate numai de bine!

Deși auditul ar trebui să fie obiectiv și ar trebui să testeze exclusiv cunoștințele de limbă, sunt foarte mulți factori care determină desfășurarea interviului și încadrarea. Este foarte important să ai o atitudine relaxată și, de ce nu, prietenoasă față de evaluator. Pentru că obiectivul tău principal este să demonstrezi că poți susține o conversație într-o limbă străină, încearcă chiar să stabilești o relație naturală și pozitivă. Nu te sfii să și glumești uneori, te ajută și pe tine să te destinzi. Este foarte important însă să nu faci comentarii negative, chiar și cele mai inocente îți pot crea neplăceri – evită să faci remarci despre vârstă, sex, meserii și orice intră în categoria prejudecăți. MAI ALES nu spune nimic negativ despre tine sau despre limba străină la care ești testat. Iar aici mă refer la reclamă negativă la adresa ta… ”Am mari probleme la gramatică”, ”Nivelul meu ar fi putut să fie mai bun dacă alocam mai mult timp” sau diverse dificultăți pe care le implică procesul de învățare ”E imposibil să înțelegi timpurile verbale la engleză”, ”Cuvintele în germană sunt prea lungi și limba sună urât”. Spune doar lucruri pozitive.

Să nu rămâi pasiv!

Cum evaluarea începe cu un warm-up și aceasta presupune să te prezinți, acela este momentul crucial și este esențial să nu râmâi pasiv. Este prima impresie și nu numai că este de dorit să fie una bună, ai și șansa să orientezi discuția spre punctele tale forte. Dacă nu ești avansat, nu încerca să impresionezi cu vasta ta experiență profesională sau cu teme pe care nu prea poți să le aboredezi cu lejeritate. Concentrează-te să oferi informații cât mai variate, dar să rămâi în zona ta de confort lingvistic. Gândește-te la maximum 5 aspecte importante care te definesc și despre care poți relata. Nu este nevoie să dezvolți foarte mult o idee, dar este important să oferi mai mult decât un subiect și un predicat. Cel mai probabil de aici va continua cu întrebările și evaluatorul. Spre exemplu, dacă ai menționat că ai doi copii, este foarte probabil să pună întrebări suplimentare legate de aceștia. Concentrează-te pe detalii pe care le poți integra ușor în discurs – numere, adverbe de timp, adjective.

Majoritatea subiectelor abordate gravitează în jurul verbelor.

Pentru că majoritatea subiectelor abordate gravitează în jurul verbelor, încearcă să îți faci o listă (fie ea chiar și imaginară) cu verbele pe care vrei să le utilizezi. Cel mai bine le împarți în trei categorii, deși unele pot fi comune: rutina zilnică, activitate profesională și timp liber/concediu. Alege-ți pentru fiecare cam 10-15 verbe și gândește-te un pic la forma lor corectă la prezent, trecut și viitor. Recapitularea acestora te va ajuta să nu fii nevoit să-ți cauți cuvintele pe loc și după ce le-ai găsit să te confrunți cu marea dilemă – e regulat, neregulat, modal, are prepoziție specifică… Odată ce ai reușit să ai nucleul propoziției (verbul), ar fi de dorit să te gândești un pic și la substantive pe care le poți asocia și mai ales fii atent la prepoziții.

Nu ezita să te autocorectezi!

Încearcă să păstrezi un ritm normal în vorbire, nu vorbi nici prea rar, atent la fiecare acord, dar nici prea repede (evaluatorul poate crede că citești răspunsurile). Dacă ai spus ceva greșit și ai sesizat acest lucru, nu ezita să te autocorectezi. Un evaluator bun apreciază că te poți corecta, înseamnă că îți sunt cunoscute formele corecte, dar nu ai încă suficient exercițiu.

De obicei răspunsul este chiar în întrebare – este esențial să fii foarte atent la modul în care este aceasta formulată și ce elemente cheie conține. Spre exemplu, dacă întrebarea este generală – Ce faci de obicei în concediu? – poți utiliza fără probleme prezentul. Dar dacă întrebarea vizează un eveniment din trecut (Cum ai petrecut ultimul concediu?), schimbă imediat registrul spre trecut. Evident, dacă ești de nivel A1 sau A2.1, nu este chiar zona ta de confort, dar încearcă să demonstrezi că ai înțeles întrebarea și că ești familiarizat și cu trecutul, povestește succint utilizând câteva verbe la trecut și daca este greu să continui, revino în prezent, vorbind despre lucruri generale. (Soțului/soției nu prea îi place marea, dar copiii…)

Ideal ar fi să nu utilizezi limba română deloc.

Dacă există probleme de orice fel, nu ezita să menționezi acest lucru. Spre exemplu, dacă legătura nu este foarte bună, comunică-i evaluatorului acest fapt. De asemenea, dacă nu înțelegi întrebarea, roagă-l (dar nu în română!) să reformuleze. Ideal ar fi să nu utilizezi limba română deloc.

La final, nu face imprundența de a întreba despre rezultat. Desigur, ești foarte nerăbdător să știi la ce nivel ai fost încadrat. dar este foarte probabil ca, din cauza unor clauze contractuale, evaluatorul să nu îți poată comunica direct rezultatul. Nu îl pune în situația delicată de a te refuza. Încearcă să închei conversația în aceeași notă pozitivă. Dacă îți mulțumește pentru amabilitate și timpul acordat, spune-i că și tu îi mulțumești sau că și ție ți-a făcut plăcere.

 

Tu ce meserie ai în germană?

By Cristian,

Herren und Herrinnen

„Was bist du von Beruf?”

Care ar fi fost profesia ta, dacă te nășteai în Germania?

 

Dacă vrei să știi cum se numește meseria ta în germană, nimic mai simplu:

 1. Caută domeniul de activitate sau verbul care descrie activitatea pe care o prestezi.
 2. Adaugă domeniului de activitate terminația -er. De exemplu, dacă domeniul tău este muzica (ger. Musik), profesia ta va fi (d|er) Musik|er.
 3. Elimină terminația -en de la verbul care descrie activitatea ta și adaugă terminația -er. De exemplu, dacă tu consiliezi (ger. berat|en), meseria ta se va numi Berat|en + er -> (d|er) Berat|er.
 4. Toate denumirile de meserii sunt de gen masculin (der). Dacă ești femeie și vrei să comunici acest lucru în mod expres, mai adaugi terminația -in și schimbi articolul în die. Prin urmare vei fi die Musiker|in sau die Berater|in.

 

 

Câteva cazuri mai aparte: Keller (eng. cellar, rom. beci) + er -> Kellner (rom. chelner) sau Garten (rom. grădină) + er -> Gärtener (rom. grădinar) De remarcat că avem același sufix “-r” cu aceeași funcție și în limba română, cu mai multe variante pentru armonie vocalică: miner (lucrător în mină), portar (lucrător la poartă), sudor (lucrător care sudează) etc.

Pentru cei dintre voi interesați de culisele acestui procedeu, voi “desecretiza” mai jos misterul infamelor articole der-die-das.

Într-o postare anterioară (Hello World!) vorbeam despre teatrul foarte mic al lumii văzute prin propoziție și despre legătura dintre genul gramatical și rolul pe care îl îndeplinesc substantivele limbii germane în relație cu acțiunea (verbul).

der-die-das descretizat

Cine „poartă pantalonii” în familia lexicală?

Vom analiza aceste relații și semnalizarea lor în limba germană modernă unde, prin apariția articolului proclitic (care precede substantivul), aceste semnale au ajuns în anumite cazuri să circumcidă cuvintele, flancându-le. Observând figura de mai sus, unde avem verbul spielen, remarcăm că obținem agentul prin flancarea rădăcinii verbale cu “r”, obținând r Spiel|er. Vocala adițională “e” apare din rațiuni fonetice, permițând articularea cuvântului. Atașând rădăcinii semnalul “s”, obținem ceea ce va reprezenta complementul direct prin excelență: s Spiel, jocul, care va fi jucat de jucător: Der Spiel|erspielt-> das Spiel, relația inversă fiind imposibilă.

În etapa următoare, prin flancarea substantivelor cu semnul “e”, obținem pluralele substantivelor Spieler (jucător) și Spiel (joc):

da|s Spiel -> di|e Spiel|e
r Spiel|er -> di|e Spiel|er|e
Din rațiuni fonetice, e-ul final va fi neexprimat în cazul substantivului Spieler, fiind precedat de un “r” final vocalic.

Într-un episod următor, vom analiza ce se întâmplă cu pluralul substantivelor de gen feminin, având în vedere că genul feminin este o abstracțiune a pluralului, pluralitatea fiind tratată ca un tot unitar singular.


Într-o lume preocupată de eliminarea discriminării și excluziunii sociale pe criterii de sex, vestea bună este că genul gramatical nu este sexist și nu împarte cuvintele în funcție de presupusa lor feminitate ori masculinitate. Cu toate acestea, în mediul german, grija pentru corectitudinea politică conduce la aberații lingvistice, astfel că într-o zi am putea sfârși prin a ne adresa cu “oameni și oamene”, pentru a fi siguri că am inclus și jumătatea de sex feminin a speciei, uitând că semnalul R are doar funcția de a semnaliza rolul de agent al substantivului în relație cu capul familiei lui lexicale, verbul. Ca dovadă, avem cuvinte vechi, de dinaintea apariției articolului proclitic (pus în fața substantivului), care au semnalul R sub forma unui sufix (semn atașat posterior), indiferent de sexul biologic (Vater și Mutter, Bruder și Schwester etc.), indicând fidel destinul gramatical al acestor cuvinte – de a performa ca agenți.

Originally posted 2017-11-12 17:17:55.

Ponturi Umlaut pentru o ascultare eficientă

By Iulia,

Ponturi Umlaut pentru o ascultare eficientă

Motto-ul Umlaut : Nici o oră fără material audio!

 

 

 

 

 

Un exercițiu adesea neglijat, deși capital pentru comunicare. Există tendința de a ne concentra excesiv pe vocabular și structuri gramaticale ca entități distincte, ignorând necesitatea de a înțelege elementele în context. Gradul de dezvoltare a abilității de a înțelege mesajul oral determină posibilitatea de a interacționa într-o limbă străină.

Ce se întâmplă la cursurile Umlaut?

Dezvoltarea abilităților de înțelegere a materialelor audio este unul dintre exercițiile mele preferate în cadrul sesiunilor de training. Este o activitate antrenantă, face apel atât la cunoștințele de vocabular, cât și la înțelegerea în context a structurilor gramaticale, solicită implicarea activă și totală a participanților.

Tipuri de exerciții:

 • înțelegerea globală (a  ideilor principale)
 • înțelegerea de detaliu (informații precise/relevante subiectului lecției)

Pentru a-ți maximiza eficiența acestor activități, ai putea ține cont de următoarele sfaturi

1. Înainte de a asculta

 • Verifică dacă ai înțeles pe deplin enunțul exercițiului
 • Citește exercițiul și încearcă să deduci din context cuvintele necunoscute
 • Nu te lasă distras de alte lucruri din jur, fii pregătit când materialul începe

2. În timpul ascultării

 • Încearcă să identifici cuvintele cele mai importante (cel mai adesea acestea coincid cu vocabularul principal al lecției)
 • Nu te concentra pe detalii care nu vizează rezolvarea exercițiului
 • Încearcă să anticipi cum ar putea decurge situația

3. După ascultare

 • Rememorează principalele situații
 • Verifică dacă ai rezolva exercițiul corect
 • Nu ezita să asculți a doua oară materialul, dacă sunt discrepanțe mari între răspunsurile tale și cele oferite de către trainer

Este imposibil să poți înțelege fiecare cuvânt – nu acesta este obiectul.

Înțelegerea limitelor: Fiind implicat într-un proces de asimilare, este imposibil să poți înțelege fiecare cuvânt, nu acesta este obiectul. (Dacă totuși acest lucru se întamplă, înseamnă că nu ai fost incadrat corespunzător și joci într-o ligă inferioară nivelului tău). O altă situație frustrantă, dar inerentă, este aceea ca, la începutul unui nou nivel, exercițiile să pară foarte dificil de rezolvat din cauza numărului foarte mare de cuvinte și structuri necunoscute. Acordă-ți timp să te obișnuiești cu noul statut, după câteva cursuri totul va intra în normal.

Este esențial să ne alegem resurse adecvate.

Cum abordăm așadar această provocare și în afara orelor de curs?

Strategia depinde foarte mult de limba străină pe care dorim s-o învățăm și nivelul pe care îl avem. Specificicul limbii și frecvența dictează abordări ușor diferite. Spre exemplu, limba engleză are un statut ușor privilegiat față de limba germană, majoritatea fiind expuși zilnic la contactul cu cea dintâi (prin filme, radio, conversație) ca principală limbă internațională în varii contexte. Pentru a beneficia de același grad de expunere și interacțiune cu limba germană, este necesar să reinventăm conștient activitățile cotidiene. Nu este, desigur, chiar la îndemână și, fiind un domeniu nou, putem face unele greșeli. Principala greșeală în abordare este legată de nivel. Cum (aproape) toate începuturile sunt frumoase, plecăm la drum cu mult entuziasm și încercăm să ne folosim de cele mai cunoscute instrumente: căutăm radio în limba germană, luăm telecomanda și schimbăm canalul pe ProSieben sau RTL, instalăm cele mai populare aplicații. Este esențial să ne alegem resurse corecte:

Dacă ești la nivel începător sau intermediar la germană, indicat ar fi să exersezi cu materiale adaptate nivelului (ritmul vorbitorului este mai lent, cuvintele sunt pronunțate clar, se evită utilizarea formelor dialectale) și nu este absolut nicio problemă dacă recurgi la transcrierea materialelor audio. Ușor plictisitor, dar extrem de util, este să reasculți materialele abordate la curs.

Dacă ai depășit nivelul B2, este indicat să perseverezi și să urmărești emisiuni și filme în original. Va fi greu la început, dar fiecare contact cu situații autentice, te va ajuta să progresezi.

Trenduri în dezvoltarea acestei abilități

În ceea ce privește limba engleză, Cd-urile care însoțesc manualele au fost adaptate contextului global și nevoilor actuale de comunicare. Pentru majoritatea cursanților, înțelegerea unui nativ (fie el britanic, american sau australian) nu reprezintă un obstactol major, dar poate fi dificil să înțeleagă un străin cu care comunică în limba engleză. Astfel, materialele audio de la curs au inclus, pe lângă vorbitori nativi, și străini cu accente diferite, care utilizează limba engleză în prezentări și dialoguri.

În cazul limbii germane, o provocare constantă rămâne varietatea de dialecte. De aceea, manualele consacrate oferă, pe lângă seria standard, și variante adaptate (germană austriacă sau elvețiană) și chiar materialele de germană generală înglobează exemple de cât mai multe dialecte. Începând de la nivelul B1, acest fenomen este foarte ușor perceptibil.

Originally posted 2017-11-08 19:44:52.

Criteriile auditului lingvistic pentru o testare concludenta

By Iulia,

Testare limbi straine cu Umlaut

Auditul lingvistic este un instrument de testare utilizat de către departamentul de resurse umane pentru a identifica cu exactitate nivelul competențelor într-o limbă străină al candidaților sau al angajaților. Este solicitat în două situații: ca un element integrat în procesul de recrutare al candidaților sau la începutul unui program de training pentru a concepe un plan personalizat și adaptat nevoilor angajaților.

Motivația pentru a solicita un audit lingvistic poate determina într-o bună măsură modul în care acesta este organizat. Dacă este vorba de un interviu de angajare, compania poate solicita testarea cunoștințelor de limbă străină vizând un domeniu foarte specific. Astfel, se elaborează un set de întrebări suplimentare ce testează limbajul de specialitate. De asemenea, dacă activitatea viitorului post implică mai mult corespondență și prezentări scrise, se impune ca testarea să conțină și o parte scrisă, în care candidatul să răspundă liber unei solicitări (să răspundă unei solicitări prin e-mail, să soluționeze o reclamație, să comenteze rezultatele unei analize, să realizeze o prezentare ș.a.).
În cazul în care angajatorul are nevoie de candidați care să aibă un nivel precis (spre exemplu B2), se poate solicita ca testarea să vizeze strict acest nivel și rezultatul să fie de tipul pass or fail.

În ce constă un audit lingvistic?

Este important de menționat că auditul lingvistic nu are limitări, poate fi personalizat în funcție de solicitările și nevoile clientului. În România, cel mai adesea el curpinde o parte scrisă și un interviu (telefonic sau față în față). Din rațiuni logistice se apelează foarte des la teste de tip grilă pentru partea scrisă și un interviu telefonic. Astfel, ponderea testării orale este mult mai mare față de evaluarea scrisă, pentru că, să recunoaștem, testele de tip grilă au foarte multe vulnerabilități. De multe ori se decide la eliminarea completă a evaluării scrise în favoarea evaluării orale.

Recomandarea noastră este ca auditul să cuprindă ambele părți, dar evaluarea scrisă să nu se limiteze la exerciții de tip grilă, ci să vizeze testarea tuturor competențelor, să includă așadar elemente de înțelegerea textelor scrise și a mesajelor audio precum și o probă scurtă de exprimare liberă în scris. Astfel, clientul poate avea o imagine mult mai clară asupra nivelului de pregătire al angajaților și poate planifica mai eficient programul de training. Ca exemplu concret putem menționa persoanele care au avut contact cu limba străină pe o perioadă mai lungă de timp, au cunoștințe teoretice și înțeleg la nivel mediu mesajele scrise, dar nu se pot exprima. În cazul acesta, nu se justifică să pornească de la nivelul de începători absoluți, ci se impune un program care pune accentul pe dezvoltarea abilităților de comunicare. Un audit lingvistic ce implică doar o evaluare orală îi dezavantajează în mod clar și, de asemenea, poate genera rezultate greșite – grupă mixtă de cursanți care nu au mai avut niciodată contact cu limba și participanți care au multe cunoștințe teoretice, dar nu se pot exprima.

Recomandarea noastră este ca auditul lingvistic să vizeze testarea tuturor competențelor.

În ceea ce privește evaluarea orală, există trei tipuri de abordări. În cazul interviului de angajare, departamentul de resurse umane poate solicita propriile întrebări. În situația în care nu vizează un limbaj specializat, situația cea mai frecventă în cazul solicitărilor de audit lingvistic, evaluarea are două tipare: fie există un set prestabilit de întrebări, din domenii cât mai variate și care nu urmează un fir logic, neavând legătură între ele. A doua abordare este o discuție liberă, pornind de la prezentarea inițială a candidatului. Acestuia din urmă i se oferă șansa să conducă discuția, să se exprime liber pe subiectele lui de interes. Evaluatorul formulează întrebări suplimentare punctuale, dar fără să se abată de la subiect, cu scopul de a primi cât mai multe informații legate de nivelul de pregătire. Spre exemplu, atunci când candidatul discută despre actualul loc de muncă, dacă în majoritatea cazurilor preferă să utilizeze prezentul vorbind cel mai adesea despre activități curente: pentru a verifica alte timpuri verbale, evaluatorul solicită informații despre primul loc de muncă sau despre planurile de viitor în plan profesional ale interlocutorului. Astfel, acesta este determinat să utilizeze trecutul sau viitorul pentru a oferi răspunsuri concludente.

Obiectivul nescris al oricărei evaluări telefonice este de a acorda candidatului șansa de a vorbi cât mai mult, de a-l încuraja și motiva să se exprime cât mai dezinvolt.

Dacă nu există solicitări de testare a limbajului specializat, Umlaut preferă ultima abordare menționată în cazul evaluării orale. De ce? Pentru că prima poate exercita o presiune prea mare asupra interlocutorului. O înlănțuire de întrebări fără legătură între ele, similare unui interogatoriu, determină foarte adesea un ridicat grad de disconfort, amplificând emoțiile negative. Acest tip de abordare poate genera exact rezultatele cele nedorite. Candidatul nu se exprimă liber, răspunde vag, în propoziții scurte și, dacă nu este la un nivel avansat, este posibil să nu îți ofere suficient material din care să extragi concluzii relevante. Obiectivul nescris al oricărei evaluări telefonice este de a acorda candidatului șansa de a vorbi cât mai mult, de a-l încuraja și motiva să se exprime cât mai dezinvolt. Deși fiecare întrebare a evaluatorului are un scop precis, acestea trebuie să fie formulate natural și să încurajeze un dialog cât mai deschis. O astfel de abordare este un win-win situation pentru ambele părți. Rezultatul evaluării poate să fie unul relevant doar dacă evaluatorul a reușit să creeze o situație reală și să primească suficiente informații pentru a încadra corespunzător în conformitate cu nivelele cadrului european de referință pentru limbi.

Pentru rezultate corecte și obiective este esențial ca evaluatorul să cunoască foarte bine cadrul european de referință pentru limbi. Deși foarte rar există solicitări în acest caz, în opinia noastră, se impune ca evaluatorul să aibă și o experiență în livrarea programelor de training. O bună cunoaștere a materialelor adaptate fiecărui nivel este o experiență foarte importantă în a evalua foarte precis (chiar pe subnivel) și a oferi un feedback util, fiind diagnosticul pe care se bazează toți pașii ulteriori.

De asemenea, furnizorul trebuie să pună la dispoziția clientului fișa de evaluare. În acest document se motivează încadrarea. Aceasta trebuie să țină cont mai ales de punctele forte ale candidatului, ar și minusurile și greșelile recurente.

Dar auditul lingvistic nu se adresează doar companiilor, ci trebuie să reprezinte prima etapă a oricărui curs de limbi străine. Lipsa acestei evaluări inițiale sau o încadrare superficială poate influența negativ desfășurarea cursului și progresul participanților.

Ziua mondială a cititului cu voce tare – și în limbi străine

By Iulia,

 

Citim cu voce tare in limba germana si in limba engleza cu copiii

Reading aloud to children every day puts them almost a year ahead of children who do not receive daily read-alouds.

Știai că astăzi este ziua mondială a cititului cu voce tare?

Considerăm că este o ocazie perfectă să oferim sugestii părinților care învață o limbă străină sau au deja un nivel bun de cunoaștere a unei limbi străine. Dar, în primul rând, este o postare despre copii, importanța cititului în dezvoltarea acestora și despre așa-numitul quality time petrecut în familie.

Nu este niciodată prea devreme să-i citești copilului tău.

Nu este niciodată prea devreme să-i citești copilului tău. Aceasta oferă nenumărate beneficii: le îmbogățește vocabularul și limbajul, stârnește curiozitatea, sporește concentrarea, dezvoltă imaginația și creativitatea; prin personajele pe care le urmăresc și cu care adesea se identifică, înțeleg mai ușor sentimentele și emoțiile, stabilind mai ușor relații. Cu siguranță relația părinte-copil va fi una mai puternică dacă are la bază această preocupare, iar cei mici manifestă un entuziasm mult mai mare față de citit, învățat și cunoaștere în general. Tuturor celor enumerate li se adaugă avantajele pe termen lung – unui copil căruia i s-a citit în mod regulat îi este mult mai ușor să învețe să citească, are multe abilități necesare deja formate, cele mai importante fiind recunoașterea literelor și asocierea lor cu anumite sunete. Acest obicei nu trebuie întrerupt odată ce copiii au învățat să citească, ci trebuie continuat atâta timp cât copilul dorește acest lucru.

Nu este nevoie să facem o alegere între a ne dedica studiului limbii și a petrece cât mai mult timp cu cei mici. Ne putem dezvolta abilitățile de înțelegere și comunicare într-o limbă străină împreună prin activități comune, cea mai la îndemână fiind lectura.

Din experiența de la curs, înțelegem că părinților le este destul de greu să maximizeze contactul cu limba străină pe care o învață. Alegerea firească este de a petrece cât mai mult timp cu cei mici. Dar poate că nu este nevoie să facem o alegere… În România, cursurile de limbi străine pentru copii sunt foarte căutate de către părinți. Dacă ne referim la București și la marile orașe, majoritatea dintre noi, părinții, ne dorim chiar mai mult: cursuri intensive, grupe și clase bilingve, grădinițe și chiar școli cu predare exclusivă într-o limbă străină. Dar limba străină nu trebuie să rămână în sala de curs. Ne putem dezvolta abilitățile de înțelegere și comunicare într-o limbă străină împreună prin activități comune, cea mai la îndemână fiind lectura.

Pentru ca această inițiativă să fie încununată de succes, este nevoie să depășim unele bariere și prejudecăți.

Prima ar fi nevoia excesivă de perfecțiune; foarte adesea cursanți cu un nivel bun se tem să vorbească sau să citească copiilor în limba străină, invocând motive precum ”Dacă învață greșit?”, ”Dar pronunția mea nu este chiar de vorbitor nativ!…”

A doua problemă invocată este cel mai adesea aceea că cei mici refuză în primă instanță noua limbă în rutina zilnică sau au o foarte lungă perioadă ”mută”.

Există un singur răspuns: constanța.

Pentru toate acestea există un singur răspuns: constanța. Suntem înconjurați de greșeli de exprimare tot mai dese chiar și în limba maternă, dar asta nu ne împiedică să continuăm să comunicăm. Chiar dacă eventualele greșeli și accentul pot fi un minus, acesta este mult surclasat de faptul că atât noi, cât și copiii, câștigăm un timp de contact mai lung cu limba străină. În plus, cărțile în limba străină înlătură orice posibilitate de a ne întâlni cu formulări greșite. Dacă pronunția rămâne un motiv de îngrijorare, foarte multe vin însoțite de un CD audio. Putem inițial asculta acest material pentru a ne perfecționa, iar apoi citim chiar noi. Toți știm că cei mici adoră să li se citească aceeași poveste de nenumărate ori.

Cititul împreună cu un părinte poate avea un impact la fel de semnificativ ca o oră de curs. Copiii se pot bucura de atenția totală a unui adult chiar acasă.

În ceea ce privește refuzul și tăcerea ”în limba străină”, și acest aspect depinde strict de modul în care gestionăm noi părinții situația. Se recomandă să le citim bebelușilor, chiar dacă aceștia pronunță primele cuvinte după vârsta de un an. Același mecanism se impune și atunci când este vorba de o limbă străină. Tăcerea îndelungată va fi urmată de utilizarea treptată a limbii străine odată ce aceștia au acumulat suficiente informații. Datoria noastră este să le oferim în permanență contactul. Cititul împreună cu un părinte poate avea un impact la fel de semnificativ ca o oră de curs: copiii își dezvoltă cel mai mult abilitățile lingvistice inconștient și neprogramat, prin activități care le fac plăcere. Atenția totală a unui adult, de care se pot bucura mult prea rar la un curs, o pot primi chiar acasă.

Dacă am reușit să vă convingem, trecem direct la recomandări. Din fericire, avem foarte multe resurse la dispoziție.

 

Pentru PREȘCOLARI

Cărțile bilingveFlamingo Junior are o colecție impresionantă de cărți, atât în varianta română-engleză, cât și română-germană, a celor mai cunoscute basme. Este probabil cea mai bună metodă de a începe. Cei mici sunt deja familiarizați cu subiectul, recunosc cu ușurință personajele din poze și își vor însuși mai ușor cuvintele, înțelegând din context. 
Un bonus al acestor cărți este faptul că, în josul paginii, există un mic dicționar vizual – cuvintele cheie din poveste sunt prezentate individual cu reprezentări grafice.

 

Pentru CICLUL PRIMAR

Învăț să citesc în limba engleză / germană / francezăEditura Gama îmbină utilul cu plăcutul. Poveștile nu sunt neapărat cunoscute, stârnind astfel curiozitatea școlarilor care au început să se plictisească de basmele arhicunoscute. Textele sunt simple, ideale pentru copiii care se familiarizează cu alfabetul. Un avantaj este și faptul că sunt structurate pe nivele de dificultate (de la 1 la 4).

 

Pentru părinți și copii CURAJOȘI

Aventurați-vă la Educational Centre sau SITKA Alaska, unde găsiți foarte multe cărți exclusiv în engleză, germană sau franceză. Cu siguranță există și în spaniolă și italiană, dar pentru acestea nu pot face recomandări.

Cea mai bună variantă sunt cele de la editura Eli, atât pentru engleză, cât și pentru germană. De asemenea, Eli oferă și o gamă variată de reviste în limbi străine pentru copii.

Pentru limba germană aș mai recomanda de asemenea colecția Bilibri (grădiniță) și colecția Leseclub (școală) de la editura Hueber.

 

Mă limitez la aceste idei, fără a recomanda titluri. Depinde foarte mult de sex, vârstă și interese, iar fiecare părinte știe cu siguranță să facă cele mai bune alegeri pentru copilul său.

 

P.S. Această postare este dedicată cursantei mele A., a cărei determinare și perseverență în a-și învăța propriul copil o limbă străină au reprezentat o adevărată sursă de inspirație.